Stilteretraite – Aanbod

Individuele driedaagse stilteretraite in een groep van maximaal zeven personen.

Deze retraite staat in het teken van stilte. Dat is het draagvlak voor deze dagen. Je komt voor jezelf, maar vormt samen met de andere retraite gasten een groep. We vragen je alleen te communiceren als het nodig is. Communicatie blijkt namelijk vaak veel meer energie te kosten dan we gewoonlijk beseffen. Alleen al door stil te zijn ervaar je een oase van rust. Er is in het programma ruimte gecreëerd voor momenten van uitwisseling.

Thema

Elke stilteretraite wordt gedragen door een thema. Het thema is “bij Jezus rust vinden voor jouw ziel”.

Het uitgangspunt voor deze stilteretraite is de tekst uit Matteüs 11:29:

“…neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.”

Het thema wordt op verschillende manieren aangeboden, onder andere door een thematische stiltewandeling, gezamenlijke dagsluiting of dagopening en een stiltemoment in de kapel onder het voorlezen van teksten.

Begeleiding

De stilteretraite wordt voornamelijk in stilte en gebed begeleid door Erna en Annet. Tijdens deze dagen is er steeds gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.

Samen

Ook is het mogelijk om met je vrienden of collega’s aan de stilteretraite deel te nemen. Voor een groep van zes à zeven personen reserveren we dan drie aparte dagen.

 

    29/30 sept.-1 okt.(do-za)4-6 november (vr-zo)8-10 december (do-za)mijn vraag

    Share This